top of page
Historie

Om oss

Historie

J Johnsen & Sønner AS ble etablert 1923. Vi har kontorer og verksted i Moseidveien 1 på Forus.

Det var Johan Johnsen som startet eget blikkenslagerverksted i et lite hus i bakgården i Kirkebakken 9. Sønnene Odd og John gikk i farens fotspor.  J Johnsen & Sønner  jobbet med tradisjonelt utvendig blikkslagerarbeid på bolighus, offentlige bygg, industribygg og kirkebygg. Firmaet var i Kirkebakken til 1968 da selskapet flyttet til Nedstrandsgaten 90. Faget var nå inne i en industiell omveltning. Elektriske sakser, knekkemaskiner og rennemaskiner tok over mye av det manuelle arbeidet. Plastrenner erstattet mye av sink- og kobberrennene som frem til 70-tallet var det dominerende metallet. 
Selskapet ble aksjeselskap i 1976 og endret navn til J. Johnsen & Sønner AS. Plastbelagte galvaniserte stålplater kom for fullt tidlig på 70-tallet. Disse platene ble benyttet til beslag av sløyser og fasadekassetter. Aluminiumskassetter, gjerne pulverlakkert, kom for fullt på 80-tallet. 


I 1988 flyttet selskapet til Kvalabergveien 21 i Hillevåg. Etter flyttingen ble det noen vanskelige år med lite arbeid i bransjen. Det varte helt frem til midten av 1990. Vi bestemte oss da for å satse mest på det vi er best på, tak og fasade i metall. Det var et viktig valg og J. Johnsen & Sønner AS har vokst jevnt frem til i dag hvor vi er ca 35 fast ansatte. 

Vi er i dag et av Stavangers ledende firma på området. Vi er godkjent opplæringsbedrift og har sentral godkjenning. Våre lokaler er topp moderne med verksted, kontorer og lager fordelt på totalt 1150 m². Vi har de 10 siste år hatt eget seminar for arkitekter og kunder på verkstedet.

Visjon og motto
HMS
JJS HMS_edited.jpg
HMS

J. Johnsen & Sønner AS har ansvar for at arbeidsmiljøet er forsvarlig på alle måter og samsvarer med regelverket som er gitt i arbeidsmiljøloven, med tilhørende forskrifter.

J. Johnsen & Sønner AS fokuserer på at HMS arbeidet blir fordelt internt slik at det skal være kortest mulig vei til den som har beslutningen innen området, og vi jobber med stadig forbedringer. Våre ledere skal være kjent med og utøve sitt ansvar på en god måte. Og vi skal sette av de resurser som er nødvendig for å oppnå gode resultater for vår arbeid med Helse, Miljø og Sikkerhet. Uansett er det J. Johnsen & Sønner AS øverste leder som har ansvaret for ett fullt forsvarlig arbeidsmiljø.

 

J. Johnsen & Sønner AS plikter å:

  • sørge for at lokaler og arbeidsplasser er i tråd med de kravene regelverket setter.

  • sørge for løpende kartlegging av arbeidsmiljøet i henhold til risikoforhold, helsefare og velferd, og iverksette nødvendige tiltak.

  • sørge for løpende kontroll av arbeidsmiljøet og arbeidstakernes helse, det hvor det er identifisert fare, eller kan være risiko for å utvikle helseskader på kort eller lang sikt.

  • organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne.

  • skaffe sakkyndig bistand til å foreta kontroller, målinger og så videre når det er nødvendig.

  • sørge for at lovens bestemmelser om vernetjeneste gjennomføres.

  • sørge for at arbeidstakerne får den opplæringen og instruksjonen som er nødvendig i arbeidet.

 

Arbeidet med HMS skal være systematisk og løpende hos J. Johnsen & Sønner AS. Som arbeidsgiveren er J. Johnsen & Sønner AS ansvarlig for å innføre og vedlikeholde et system for internkontroll. 

 

Våre medarbeidere

Medarbeiderne hos J. Johnsen & Sønner AS har også plikter i forhold til arbeidsmiljøet. De skal aktivt medvirke til gjennomføringen av tiltak som settes i verk knyttet til helse, miljø og sikkerhet, og delta i det organiserte vernearbeidet.

 

Våre medarbeidere har plikt til å følge de verneinstruksene og sikkerhetsrutinene som er fastsatt for sin arbeidsplass. Dersom en arbeidstaker ikke følger instruksene - for eksempel ved å la være å bruke pålagt verneutstyr - kan det medføre sanksjoner.

 

Dersom arbeidstakere blir oppmerksom på feil eller mangler de ikke selv kan rette opp, skal de straks melde fra om dette til arbeidsgiver. Hvis en arbeidstaker mener arbeidet de utfører ikke kan fortsette uten fare for liv og helse, skal han/hun avbryte arbeidet sitt umiddelbart.

 

Stans av farlig arbeid eller varsling av kritikkverdige forhold skal ikke få konsekvenser for vår medarbeiders ansettelsesforhold hos J. Johnsen & Sønner AS. 

 

Målsetning for HMS

  • Vi skal ikke ha ulykker 

  • Vi skal ha ett godt arbeidsmiljø

  • Vi skal ha ett lavt sykefravær

Visjon og Motto

J. Johnsen & Sønner AS skal være et foretrukket blikkenslagerfirma for privatmarkedet og en totalentrepenør for fasade og tak løsninger innen bedriftsmarkedet. Bedriften har som mål å være attraktiv for kunder, ansatte, aksjonærer og har som motto - "med blikk for fremtiden".

Forretningsidè
Vi skal utvikle og markedsføre løsninger på prosjekter innen utvendig tak og fasade i ulike materialer. Våre markeder er både proff og privat.


Motto
Vi følger tradisjon og utvikling samtidig.
Våre kundegrupper består av privatpersoner, stat, kommune, entreprenører, eiendomsselskap, arkitekter og konsulenter. Vårt nedslagsfelt er hele Norge.

bottom of page